Nätverket SMHA

 

Sveriges MilitärHistoriska Arv (SMHA) är ett nätverk bestående av 23 statliga, och statligt stödda, museer. Statens försvarshistoriska museer (SFHM) och Statens maritima museer (SMM) leder och stödjer det gemensamma nätverket. Museerna är spridda över hela landet och huvuddelen behandlar Sveriges försvar under ”kalla-krigsepoken”. Ett av dessa 23 museer är Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde.

SFHM och SMM sorterar under Kulturdepartementet sedan Försvarsmakten (FM) helt lämnat den militära museiverksamheten.

Under SFHM ligger Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseum i Linköping.

Under SMM ligger Marinmuseum i Karlskrona samt Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm.

 

Länk till SMHA hemsida
Webmaster:  Börje Siggelin Kue Resurs

  

Nätverket SMHA