Tillgänglighet

TILLGÄNGLIGHET

Gotlands Försvarsmuseum:  Ligger i centrala Tingstäde,
se ”Hitta hit” till vänster.

GFM Flyg & Marin:  Ligger 1,8 km söder om Tingstäde, se ”Hitta hit” till vänster

Parkering utanför museets framsida. Handikapparkering inne på museigården.

 

 

Handikappramp till huvudbyggnaden

 

Handikapptoalett i huvudbyggnaden

 

Hiss i huvudbyggnaden

Parkering alldeles utanför. Handikapparkering inne på museigården.

Museet ligger i markplan.