Pansarvärnskanonvagn m/43

Samtliga bilder denna sida;   Från SPHF (Svensk PansarHistorisk Förening) samling resp Pansarmuseet.

Samtlig text denna sida : Per-Åke Kronbladh

För att få en vagn med bättre förmåga att bekämpa pansar än strv m/42, byggdes på samma chassi en vagn med fast överbyggnad för att få plats med en lvkanon m/36.

Eftersom vagnen var mera framtung än strv m/42 sattes förstärkta bärhjul in på de två främre.
De tog så småningom slut och ersattes av vanliga bärhjul.

 

Med öppet tak, kanonen införd i marschläge.
Förstärkta bärhjul har ännu inte monterats.

Det var under det kalla kriget den enda vagn som kunde bekämpa invaderande stridsvagnar fram till strv 81 Centurion levererades 1953, de andra typerna var för dåligt beväpnade. Till att börja med saknade den pansartak, en presenning kunde dras över som skydd vid nederbörd, men i mitten av 50-talet byggdes den om och försågs med tak som skydd för granatsplitter.1960 byttes motorn ut mot två st Scania 603, det var ständiga bekymmer med Volvo A8B. Motorstyrkan blev något lägre, 325 hk i st f 380, men vagnen mycket driftsäkrare.

Nu har det blivit tak på vagnen. Något senare får pjäsen ett
 transportstöd, tidigare har den förts tillbaka in i vagnen vid marsch.


Vinterförsök med snöplog vid mycket djup snö. Det visade sig att vagnen var så stor och kraftig att den inte hjälpte till att öka framkomligheten.


Vadning

 

Från en övning, det svartvita fältet betyder fiende, främsta bärhjulet ersatt med ett vanligt.

PVKV m/43 var i bruk på Gotland 1961-1977.

Data:

Vikt: 24 ton
Besättning: 4 man
Pansar: 10-60 mm
Motor: A8B  380 hk
Maxfart: 45 km/h
Beväpning: 1 x 7.5cm kanon,
1 x ksp
Byggår: 1947
Antal i tjänst 87 st